JHV 2009/112, Rechtbank Haarlem 01-04-2009, BI1733, 408799/CV EXPL 08-15428 (met annotatie van David Allick)

Inhoudsindicatie

Ongerechtvaardigde verrijking, Buitenschilderwerk

Samenvatting

Huurder heeft woonruimte in huur tegen een maandelijkse bij vooruitbetaling verschuldigde huurprijs ad € 580 (huur € 400 en stoffering € 180). De huurder laat een huurschuld ontstaan van € 4.595 zijnde ongeveer 8 maanden huur. De verhuurder wendt zich vanwege deze huurschuld tot de kantonrechter en vordert op grond van wanbetaling de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van de huurder. De huurder voert verweer tegen de vordering. Hij stelt onder andere

(1) dat hij conform afspraken…

Verder lezen
Terug naar overzicht