JHV 2009/31, Rechtbank Haarlem 31-12-2008, BG9205, Zaaknummer onbekend (met annotatie van Diederik Briedé)

Inhoudsindicatie

Verzoek om medehuurderschap, Bedrog, Vernietiging huurovereenkomst

Samenvatting

X en Y huren van Stichting Woningbedrijf Velsen (SWV) een woning. SWV honoreert het verzoek van X om, vanwege het beëindigen van zijn relatie met Y, ingaande 15 januari 2005 te worden uitgeschreven als huurder van de woning. Uit de relatie tussen X en Y worden twee kinderen geboren, te weten op 18 maart 2006 en 29 maart 2007. Dan meldt zich Z op 25 april 2007 bij SWV als partner van Y…

Verder lezen
Terug naar overzicht