JHV 2009/60, Rechtbank Haarlem 18-02-2009, BH3685, Zaaknummer onbekend (met annotatie van Theo Gardenbroek)

Inhoudsindicatie

Huur woonruimte, Beschrijving, Opleveringsplicht bij einde overeenkomst

Samenvatting

Door huurder is aan verhuurder de huur van woonruimte opgezegd. Deze opzegging is door verhuurder ontvangen en op 14 januari 2008 meldt de beheerder namens verhuurder dat de woning op 1 februari 2008 leeg kan worden opgeleverd met het verzoek een afspraak te maken voor inspectie. Huurder heeft aan dit verzoek gevolg gegeven, maar heeft op 4 februari 2008 aan de beheerder moeten melden dat ondanks verschillende malen telefonisch contact een afspraak voor de oplevering van het gehuurde niet is…

Verder lezen
Terug naar overzicht