JHV 2009/65, Rechtbank Haarlem 03-02-2009, BH3159, Zaaknummer onbekend (met annotatie van Femke Borst)

Inhoudsindicatie

Verzoek verlenging ontruimingsbescherming, Huurbeëindiging, Redelijkheid en billijkheid van opzeggingsbepalingen, Niet ontvankelijkheid

Samenvatting

VTOC huurt ruimte van AFBP met als bestemming een opleidingslocatie voor luchtvaarttechnisch personeel. In de huurovereenkomst is opgenomen dat de huur loopt voor een periode van 4 jaar en 2 maanden waarna deze wordt voortgezet voor een aansluitende periode van minimaal vijf jaar tot 30 september 2008. De huurovereenkomst bepaalt verder dat beëindiging van de overeenkomst plaatsvindt door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twaalf maanden. …

Verder lezen
Terug naar overzicht