JHV 2010/11, Rechtbank Leeuwarden 18-11-2009, BK5156, Zaaknummer onbekend (met annotatie van Diederik Briedé)

Inhoudsindicatie

Ontruimingsvonnis, Tijdsverloop, Executiebevoegdheid

Samenvatting

Huurder X is bij verstekvonnis d.d. 22 oktober 2008 veroordeeld tot ontruiming van de woning in verband met een forse huurachterstand. Omdat een jaar later de huurachterstand niet (helemaal) is ingelopen dreigt de verhuurder het vonnis alsnog ten uitvoer te leggen. De huurder vordert schorsing van deze tenuitvoerlegging. De voorzieningenrechter oordeelt dat gelet op het slechte betalingsverleden van de huurder en het feit dat er nog steeds sprake is van een bestaande achterstand, het tijdsverloop niet aan de…

Verder lezen
Terug naar overzicht