JHV 2010/144, Rechtbank Haarlem 03-06-2010, BM6419, Zaaknummer onbekend (met annotatie van Mr. Diederik Briedé)

Inhoudsindicatie

Gezinssamenstelling, Ruimtegebrek, Opzegging, Dringend eigen gebruik

Samenvatting

X en Y zijn sinds 2006 eigenaar van een woonruimte met aanhorigheden waarin zij zijn gaan wonen, alsmede van de aangrenzende woonruimte. De aangrenzende woonruimte wordt sinds 1 april 1991 door Z gehuurd. Op 1 april 2006 is een nieuw huurcontract tussen partijen gesloten. De huurprijs bedraagt thans € 595 per maand. De gezinssamenstelling van X en Y is als volgt: vader, moeder en drie kinderen (een dochter van 8 en twee zonen van respectievelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht