JHV 2010/64, Kantonrechter Haarlem 12-02-2010, BL5024, Zaaknummer onbekend (met annotatie van Mr. Harry Ferment)

Inhoudsindicatie

Onderhandeling over nieuwe huurovereenkomst, Kansrijk geachte vordering tot indeplaatsstelling

Samenvatting

Vomar Voordeelmarkt verhuurt een gedeelte van de door haar gehuurde winkelruimte te Hoofddorp (waarin zij een supermarkt exploiteert) aan de horecaonderneming Jerusalem of Gold. De eigenaar daarvan, (onder)huurder van Vomar, verkoopt en levert die onderneming – inclusief de rechten en verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst met Vomar – per 15 juni 2009 aan een nieuwe eigenaar. Deze zet de onderneming vanaf die datum voort en voldoet voortaan ook de huurpenningen aan Vomar; …

Verder lezen
Terug naar overzicht