JHV 2011/152, Rechtbank Leeuwarden 07-07-2011, BR0639, 350705 \ CV EXPL 11-1594 (met annotatie van mr. Gardenbroek)

Inhoudsindicatie

Wanprestatie, Ontruiming, Minderjarigen

Samenvatting

De Stichting Accolade heeft bij de kantonrechter ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde gevorderd wegens het bestaan van een huurachterstand over de maanden januari tot en met mei 2011. Huurder heeft de maandelijkse huurprijs vanaf 1 januari 2011 totaal niet betaald, omdat zijn bijstandsuitkering is beëindigd wegens het intrekken van de verblijfstitel van huurder als asielzoeker. Huurder erkent de huurachterstand, maar verweert zich tegen de gevorderde ontbinding en ontruiming met het argument dat er een voorziening moet…

Verder lezen
Terug naar overzicht