JHV 2011/54, Kantonrechter Leeuwarden zp Heerenveen 05-01-2011, BP0638, 327019 /CV EXPL 10-4406 (met annotatie van Cor Goudriaan/Daniël de Vries)

Inhoudsindicatie

Veroordeling tot ontruiming, Vordering van ontruimingskosten afgewezen

Samenvatting

De verhuurder vordert ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde wegens een ontstane huurachterstand. In een tussenvonnis verleent de kantonrechter de huurders een terme de grâce om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen. De huurders maken geen gebruik hiervan, de overeengekomen betalingsregeling komen zij niet deugdelijk na. De kantonrechter wijst de vorderingen van de verhuurder toe. Naast de vordering tot ontbinding en ontruiming heeft de verhuurder ook gevorderd dat de huurders worden veroordeeld in…

Verder lezen
Terug naar overzicht