JHV 2012/109, Kantonrechter Leeuwarden 09-03-2012, BV9049, 327594 \ CV EXPL 10-7034 (met annotatie van mr. Ferment)

Inhoudsindicatie

Verhuurder in spe veroordeeld tot schadevergoeding, Afbreken onderhandelingen aanhuren supermarktruimte

Samenvatting

Begin 2007 treedt D-Winkels ten behoeve van een gelieerde supermarktformule in onderhandeling over het aanhuren van een supermarktruimte in een nieuw te bouwen winkelcentrum aan de Canadezenlaan/Lekkumerweg te Leeuwarden. Over enkele onderwerpen wordt overeenstemming bereikt, maar de definitieve uitwerking vlot niet erg. Op 24 april 2008 vindt er een gesprek tussen partijen plaats. Ten vervolge op dat gesprek zendt D-Winkels op 8 mei een nader concept voor de…

Verder lezen
Terug naar overzicht