JHV 2012/127, Gerechtshof Amsterdam 03-04-2012, BW1998, 200.080.843/01 (met annotatie van mr. Briedé)

Inhoudsindicatie

Huismeester, Schoonmaakkosten, Niet-bereikbare ramen

Samenvatting

Een huurdersvereniging vertegenwoordigt de belangen van de huurders van 192 woningen, verdeeld over vier flatgebouwen. De verhuurder heeft de flatgebouwen in 2003 gekocht. De huurdersvereniging meent dat de huurders recht hebben op de aanwezigheid van een huismeester in de flats. Daarnaast vindt de huurdersvereniging dat de kosten gemoeid met het schoonmaken van de voor huurders onbereikbare ramen voor rekening van de verhuurder komen. Het hof stelt vast dat in enkele oude huurcontracten melding gemaakt wordt van…

Verder lezen
Terug naar overzicht