JHV 2012/131, Kantonrechter Haarlem 01-03-2012, BW4201, 510884 / CV EXPL 11-6240 (met annotatie van mr. Ferment)

Inhoudsindicatie

Ontbinding huurovereenkomst, Verzuim gebrek te melden

Samenvatting

Tibor Vastgoed verhuurt de winkelruimte aan Andalusië 15 in winkelcentrum Schalkwijk te Haarlem aan Achmea, die daarin een verzekeringswinkel exploiteert. Per 13 februari 2011 is de huurovereenkomst met vijf jaar verlengd. Kort daarop geeft Achmea naar aanleiding van een ontvangen asbestrapportage echter te kennen van de huurovereenkomst af te willen. Vast staat dat zich niet-hechtgebonden asbest bevindt tegen de staalconstructie boven het systeemplafond alsook op de losliggende plafondplaten van het systeemplafond. Na wat discussie ontbindt…

Verder lezen
Terug naar overzicht