JHV 2012/152, Gerechtshof Amsterdam 10-04-2012, BW7821, 200.083.077/01 (met annotatie van mr. Ferment)

Inhoudsindicatie

Maatstaven van redelijkheid en billijkheid

Samenvatting

De in 1989 gesloten (standaard) huurovereenkomst betreffende een winkelruimte bepaalt dat de huurprijs jaarlijks op 14 november ‘zal’ worden verhoogd overeenkomstig artikel 4 van de toepasselijke algemene bepalingen. In 1993 stuurt de verhuurder voor het laatst een indexeringsbrief aan de huurder, waarin een herziening van de verschuldigde huurprijs op grond van de gestegen prijsindex wordt aangezegd. In 2009 komt de verhuurder er achter dat de huurder in de jaren daarvoor dezelfde huurprijs is blijven betalen. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht