JHV 2012/160, Rechtbank Haarlem sector kanton Haarlem 04-07-2012, BX0748, 543208/CV EXPL 12-989 (met annotatie van Cor Goudriaan/Wout-Jeroen Leenders)

Inhoudsindicatie

Hennepkwekerij in woning, Tekortkoming rechtvaardigt geen ontbinding, Meewegen alle omstandigheden, Medisch gebruik cannabis, Leeftijd huurder

Samenvatting

Woningcorporatie Pré Wonen verhuurt sinds 8 oktober 1993 aan X een woning te Y. Op grond van het huurreglement van Pré Wonen moet huurster het gehuurde als goed huisvader conform de bestemming gebruiken. Pré Wonen heeft met belanghebbende partijen een convenant gesloten inzake de aanpak van teelt van cannabis/hennep.

Op 24 oktober 2011 valt de politie het gehuurde binnen. In een box in de…

Verder lezen
Terug naar overzicht