JHV 2012/17, Rechtbank Haarlem (Sector kanton) 10-08-2011, BT2043, 497994/CV EXPL 11-1710 (met annotatie van mr. Gardenbroek)

Inhoudsindicatie

Overlast, Gebiedsverbod, Dwangsom, Ontbinding, Ontruiming

Samenvatting

De Stichting PréWonen (SPW) verhuurt sinds 17 februari 2005 woonruimte aan huurder. De huurovereenkomst kent in de toepasselijke huurvoorwaarden een verbod op het veroorzaken van overlast. Vanaf 2008 ontvangt SPW meldingen over overlast door huurder van diverse omwonenden. Er is sprake van geluidsoverlast, vernielingen en schelden tegen en bedreigen van buren. Verder wordt melding gemaakt van gebruik en handel in drugs met daaruit voortvloeiende overlast van bezoekers. Na diverse sommaties in 2008…

Verder lezen
Terug naar overzicht