JHV 2012/49, Gerechtshof Amsterdam 27-12-2011, BV0061, 200.072.668/01 (met annotatie van mr. Ferment)

Inhoudsindicatie

Geldige beëindiging huurovereenkomst door curator, Aansprakelijkheid moedermaatschappij, Concerngarantie

Samenvatting

Drie dochterondernemingen van Romania Beheer B.V. huren te Haarlem autoshowroomruimten met werkplaatsen en parkeerterrein. Op de huurovereenkomst zijn van toepassing de algemene bepalingen ROZ, waarvan artikel 7.3 onder meer bepaalt: ‘Huurder is gehouden om aan verhuurder te vergoeden alle schade als gevolg van tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst, ook in geval van faillissement en surseance van betaling. Tot die schade worden in ieder geval gerekend de huurprijs ’. Artikel…

Verder lezen
Terug naar overzicht