JHV 2012/62, Rechtbank Haarlem (Sector kanton) 11-01-2012, BV1969, 539506/VV EXPL 11-322 (met annotatie van mr. Gardenbroek)

Inhoudsindicatie

Erfgenamen, Overlijden huurder, Betekening dagvaarding

Samenvatting

De Stichting Pre Wonen (hierna PW) in Haarlem wordt geconfronteerd met het overlijden van een huurder op 26 oktober 2011. De erfgenamen van deze huurder zijn aan PW niet bekend. PW dagvaardt de erven in kort geding bij de kantonrechter bij exploot van 23 december 2011, onder meer met een vordering tot ontruiming van de woning. Hoewel de  betekening van de dagvaarding niet voldoet aan de eisen van art. 53 Rv, maar de…

Verder lezen
Terug naar overzicht