JHV 2013/110, Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg zp Maastricht 16-04-2013, BZ7315, C/03/179033/KG ZA 13-98 (met annotatie van mr. Gardenbroek)

Inhoudsindicatie

Huurachterstand, Bevrijdend verweer, Ontruiming

Samenvatting

De Woningstichting Servatius dagvaardt in kort geding de gebruikster van een woning. Deze gebruikster is de dochter van de huurster, die op 22 juli 2012 is overleden. Een verzoek van deze dochter tot voortzetting van de huurovereenkomst op grond van artikel 7:268 BW is afgewezen bij vonnis van de rechtbank in Maastricht van 30 januari 2013. Tegen deze afwijzing is hoger beroep ingesteld.

Servatius sommeert in februari 2013 de dochter tot betaling van de huur of…

Verder lezen
Terug naar overzicht