JHV 2013/118, Gerechtshof Arnhem 22-03-2013, BZ4296, 200.092.579 (met annotatie van mr. Ferment)

Inhoudsindicatie

Onderzoeksplicht huurder, Toelaatbaarheid van beroep op aansprakelijkheidsuitsluitingen

Samenvatting

Bart’s Retail huurt in 2004 een bedrijfspand aan, waarin een van haar franchisenemers een bakkerij conform de formule Bakkerij Bart gaat exploiteren. In de huurovereenkomst is vermeld dat het draagvermogen van de vloer 500 kg/m² bedraagt. De eigendom van het pand wordt in 2005 overgedragen. Daarna blijkt dat het draagvermogen van de vloer veel kleiner is dan 500 kg/m² en dat herstel noodzakelijk is. Bart’s Retail spreekt de…

Verder lezen
Terug naar overzicht