JHV 2013/58, Gerechtshof Amsterdam 05-06-2012, BZ0439, 200.095.269/01 (met annotatie van mr. Ferment)

Inhoudsindicatie

Afwijkend beding, Aanvang en duur verjaringstermijn voor inroepen nietigheid

Samenvatting

Gulf Vastgoed B.V. huurt van Sternenergy B.V. een tankstation in Volendam. De huurovereenkomst was in 2000 aangegaan voor 10 jaar, eindigend op 31 december 2009. Artikel 2 lid 2 van de huurovereenkomst bepaalde: "Huurder heeft de optie de huur met een aansluitende periode van tien jaren op gelijke condities te verlengen. Huurder wordt geacht van deze optie gebruik te hebben gemaakt indien zij niet uiterlijk op 30 november…

Verder lezen
Terug naar overzicht