JHV 2014/42, Gerechtshof Amsterdam 28-01-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:222, 200.129.415/01 (met annotatie van mr. T. Gardenbroek)

Inhoudsindicatie

Onderverhuur, Schadevergoeding, Winstafdracht, Tegenbewijs

Samenvatting

Het gerechtshof oordeelt in hoger beroep over een tussenvonnis van de kantonrechter. Hierin is vastgesteld dat huurder wanprestatie heeft gepleegd in het kader van een inmiddels beëindigde huurovereenkomst door aan studenten onder te verhuren en daarom gehouden is de schade van de (particuliere) verhuurder te vergoeden door de genoten winst af te dragen. Tevens is een vermoeden van bewijs geformuleerd dat huurder uit onderhuur over bepaalde perioden bepaalde maandelijkse bedragen heeft ontvangen. Huurder krijgt van de kantonrechter…

Verder lezen
Terug naar overzicht