JHV 2014/77, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden locatie Leeuwarden 11-03-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:2004, 200.116.728/01 (met annotatie van mr. Gardenbroek)

Inhoudsindicatie

Inschrijving GBA, Gebrek, Huurvermindering, Huurachterstand, Ontbinding, Ontruiming

Samenvatting

Verhuurders hebben hun woning op 9 oktober 2009 aan huurders verhuurd en zijn naar het buitenland vertrokken. Het beheer is aan een derde opgedragen. Verhuurders hebben hun inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie in het gehuurde ondanks hun vertrek naar het buitenland gehandhaafd. Als gevolg van die inschrijving hebben huurders in november 2011 financiële problemen gekregen, omdat een aanvulling op een Ziektewetuitkering is geweigerd als gevolg van die inschrijving van verhuurders in het gehuurde…

Verder lezen
Terug naar overzicht