JHV 2014/9, Rechtbank Limburg 13-11-2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:8669, 507406 CV EXPL 12-11504 (met annotatie van Cor Goudriaan/Brigitte Vanatova)

Inhoudsindicatie

Bewijs, Beperkte bewijskracht partijgetuige, Veiligheid van partij in procedure, Belang van waarheidsvinding, Inschakeling Openbaar Ministerie door civiele rechter

Samenvatting

Verhuurder vordert primair de ontbinding van de huurovereenkomst en de veroordeling van huurder tot betaling van achterstallige huur en buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke rente en een bedrag ter zake schadevergoeding wegens het in erbarmelijke staat achterlaten van het gehuurde. Huurder voert onder meer als verweer dat verhuurder ermee bekend was dat daarin (al voordat huurder ging huren) een hennepplantage werd…

Verder lezen
Terug naar overzicht