JHV 2014/97, Gerechtshof Amsterdam 11-02-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:414, 200.110.173/01 (met annotatie van mr. Ferment)

Inhoudsindicatie

Regime van art. 7:290 e.v. BW niet geldig van toepassing verklaard, Geen conversie opzegtermijn, Matiging boete

Samenvatting

Een 230a-bedrijfsruimte was verhuurd voor de duur van twee jaar, ingaande op 1 oktober 2009 en lopende tot en met 30 september 2011. Volgens de huurovereenkomst werd de overeenkomst na het verstrijken van de betreffende periode voortgezet voor een aansluitende periode van twee jaar, derhalve tot en met 30 september 2013, en daarna telkens voor vijf jaar. Opzegging…

Verder lezen
Terug naar overzicht