JHV 2015/135, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-08-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:5854, Zaaknummer onbekend (met annotatie van mr. T. Gardenbroek)

Inhoudsindicatie

Schorsing executie, Ontbinding, Ontruiming, Fictieve wilsovereenstemming

Samenvatting

Huurders huren sinds 1 januari 2014 een woning van verhuurder voor € 550 per maand. Bij aanvang van de huurovereenkomst was de woning door een eerdere brand vervuild. Verhuurder zou alle gebreken kort na aanvang van de huurovereenkomst verhelpen, maar is daarin volgens huurders tekort geschoten. Huurders hebben de betaling van de huur opgeschort en een achterstand laten ontstaan van € 2.200. Verhuurder dagvaardt huurders en vordert ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming…

Verder lezen
Terug naar overzicht