JHV 2015/152, Rechtbank Limburg 20-08-2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:712, Zaaknummer onbekend (met annotatie van mr. Scheeper)

Inhoudsindicatie

Overlast, Intrekking opzegging door huurder, Vernietiging, Ne bis in idem

Samenvatting

Stichting Weller Wonen heeft met ingang van 15 oktober 2007 een woning verhuurd aan huurder. Naar aanleiding van overlastklachten van omwonenden en het voornemen van de gemeente om de woning voor drie maanden te sluiten, heeft Weller een procedure gestart tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. Bij vonnis van 10 september 2014 zijn de vorderingen van Weller afgewezen, omdat de overlast veroorzaakt door bij huurder verblijvende derden incidenteel was. Het…

Verder lezen
Terug naar overzicht