JHV 2016/1, RvS 03-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:253, Zaaknummer onbekend (met annotatie van mr. T. Gardenbroek)

Inhoudsindicatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging, Belastingdienst, Scheefwonen, Verwerking persoonsgegevens

Samenvatting

Een huurder verzet zich in 2013 bij de staatssecretaris van Financiën tegen de afgifte door de Belastingdienst aan zijn verhuurder van een verklaring over zijn inkomen. Deze verklaring heeft de verhuurder nodig om desgewenst een inkomensafhankelijke huurverhoging aan de huurder aan te zeggen. Het verzet van de huurder is gebaseerd op artikel 40 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De staatssecretaris verklaart de huurder niet-ontvankelijk in zijn verzet en verklaart het bezwaar daartegen ongegrond. De staatssecretaris moet na…

Verder lezen
Terug naar overzicht