JHV 2016/30, Gerechtshof Amsterdam 21-06-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2399, 200.180.672/01 (met annotatie van mr. H. Ferment)

Inhoudsindicatie

(On)partijdigheid deskundige

Samenvatting

Bij beschikking van 10 april 2015 had de kantonrechter op de voet van artikel 7:304 lid 2 BW een aan AWHoreca verbonden makelaar benoemd als deskundige om te adviseren over de huurprijs van een door Palladium van Heineken gehuurd café. Dit gebeurde nadat de betreffende deskundige desgevraagd had verklaard vrij te staan ten aanzien van partijen. In de loop van juni 2015 rezen bij Palladium echter toch twijfels ten aanzien van de onpartijdigheid van de benoemde deskundige. Palladium verzocht…

Verder lezen
Terug naar overzicht