JHV 2016/34, Gerechtshof Amsterdam 28-06-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2513, 200.191.341/01 (met annotatie van mr. E. de Bie)

Inhoudsindicatie

Hoofdverblijf woonruimte, Ingebruikgeving aan derden

Samenvatting

In de huurovereenkomst tussen verhuurster Ymere en huurster staat dat de woning dient als woonruimte voor de huurder en zijn gezin en dat de huurder geheel noch gedeeltelijk mag onderverhuren zonder toestemming van de verhuurder op straffe van een boete. Ymere heeft door middel van huisbezoeken medio 2010 ontdekt dat er een onbekende man aanwezig was in de woning en dat de woning schaars was ingericht. Huurster heeft aangegeven dat ze een tijdje bij haar vriend woonde en dat de onbekende…

Verder lezen
Terug naar overzicht