JHV 2016/43, Gerechtshof Amsterdam 09-08-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3257, 200.181.500/01 (met annotatie van mr. E. de Bie)

Inhoudsindicatie

Kort geding, Ontvankelijkheid verzet, Tenuitvoerlegging

Samenvatting

Huurder heeft in 2006 een huurovereenkomst gesloten en in 2009 is zij plots naar Marokko vertrokken zonder de gehuurde woning te ontruimen. Wel zegde zij de huur op. Huurder is op vordering van X Management in kort geding bij verstek veroordeeld tot betaling van achterstallige huur en tot ontruiming van de woning. Het verstekvonnis is, niet in persoon, betekend op het adres van de woning. De woning is kort daarna ontruimd. In 2015 is huurder…

Verder lezen
Terug naar overzicht