JHV 2016/58, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-10-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8369, 200.191.830/01 (met annotatie van mr. T. Gardenbroek)

Inhoudsindicatie

Kwalificatie overeenkomst, Huur, Bruikleen, Ontruiming

Samenvatting

Eigenaar A heeft aan B c.s. het woongedeelte van een leegstaande boerderij ter beschikking gesteld op basis van een overeenkomst ten titel van bruikleen. B c.s. worden wel geacht een bijdrage tot instandhouding en beheer voor het pand aan A te betalen. Deze bijdrage is bepaald € 37,50 per persoon. Met nadien nog gemaakte bijkomende afspraken kwam de vergoeding van B c.s. aan A uiteindelijk uit op…

Verder lezen
Terug naar overzicht