JHV 2017/18, Gerechtshof Amsterdam 09-05-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1761, 200.187.411/01 (met annotatie van mr. T. Gardenbroek)

Inhoudsindicatie

Servicekosten, Geliberaliseerde woonruimte, Overgangsrecht

Samenvatting

In een rechtsgeschil over de hoogte van berekende servicekosten heeft het hof beslist dat de strekking van artikel 7:259 BW sinds 1 juli 2014 ook voor geliberaliseerde woonruimte is dat een overeengekomen bedrag voor servicekosten redelijk moet zijn. Het bedrag aan servicekosten moet in redelijke verhouding staan tot de waarde van hetgeen daarvoor wordt geboden. De stelplicht en de bewijslast dat het overeengekomen bedrag niet redelijk is, berusten krachtens de hoofdregel van artikel 150 Rv bij de huurder…

Verder lezen
Terug naar overzicht