JHV 2017/25, Gerechtshof Amsterdam 20-06-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2417, 200.193.501/01 (met annotatie van mr. T. Gardenbroek)

Inhoudsindicatie

Executiegeschil, Ontruiming, Maatstaf, Hoofdverblijf

Samenvatting

Het Gerechtshof Amsterdam vernietigt het vonnis van 20 mei 2016 van de voorzieningenrechter in de Rechtbank Noord-Holland, waarbij de executie van een ontruimingsvonnis van 22 maart 2016 van de kantonrechter in de Rechtbank Noord-Holland als voorzieningenrechter, is geschorst.

Het hof oordeelt dat de voorzieningenrechter weliswaar de juiste maatstaf voor schorsing van de executie heeft geformuleerd, maar deze maatstaf vervolgens onjuist heeft toegepast. Omdat het hof in hoger beroep ook dat omstreden ontruimingsvonnis al…

Verder lezen
Terug naar overzicht