JHV 2017/26, Rechtbank Noord-Holland (Sector kanton) zp Alkmaar 12-07-2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:6274, 574284 CV EXPL 17-1656 (met annotatie van mr. T. Gardenbroek)

Inhoudsindicatie

Leegstandwet, Intrekking vergunning, Formele rechtskracht, Gebruik naar zijn aard van korte duur

Samenvatting

Verhuurder verhuurt op basis van een vergunning in het kader van de Leegstandwet een woning aan huurders. Verhuurder zegt deze huurovereenkomst op. In kort geding zijn huurders zowel door de voorzieningenrechter in de Rechtbank Noord-Holland als door het Gerechtshof Amsterdam in 2016 tot ontruiming veroordeeld. Deze ontruiming heeft nooit plaatsgevonden als gevolg van processuele verwikkelingen tussen partijen. De Leegstandwetvergunning is bij (onherroepelijk) besluit van 24 januari

Verder lezen
Terug naar overzicht