JHV 2017/29, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-06-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:5411, 200.160.411/01 (met annotatie van M. Scheeper)

Inhoudsindicatie

Huurachterstand, Medehuurderschap, Vertegenwoordiging

Samenvatting

In deze zaak bewoonde de huurder de woning met zijn partner die geen medehuurder was. Na een procedure over een huurschuld hebben partijen in een vaststellingsovereenkomst laten vastleggen dat de huurovereenkomst zou eindigen. In e-mailcorrespondentie tussen de huurder en de verhuurder hebben partijen afgesproken dat de huurder en zijn partner toch nog even mochten blijven. Er ontstaat opnieuw een huurschuld en de verhuurder stelt ook de partner van de huurder aansprakelijk voor deze schuld. Zowel de kantonrechter als…

Verder lezen
Terug naar overzicht