JIN 2004/10, Kantonrechter Heerenveen 02-09-2004, , 14-4905/CV EXPL 04490

Inhoudsindicatie

Sociaal plan, Kennelijk onredelijk ontslag

Samenvatting

Essentie:

De aan de werknemer toekomende vergoeding is in overeenstemming met het Sociaal Plan dat werkgever met de vakorganisaties heeft afgesloten en moet dan ook in beginsel als toereikend worden beschouwd. Toepassing van het Sociaal Plan jegens de betrokken werknemer is, gelet op de omstandigheden van het geval, niet onredelijk te noemen.

Samenvatting:

Werknemer (in 1992 bij werkgeefster in dienst getreden) was laatstelijk bij werkgeefster werkzaam als facilitair medewerker, in welke functie hij belast was met postverwerking…

Verder lezen
Terug naar overzicht