JIN 2005/140, Kantonrechter Opsterland 28-01-2005, , 163490 CV EXPL 05-43

Inhoudsindicatie

Kort geding, Overtreding en schorsing relatiebeding, Uitleg naar redelijkheid

Samenvatting

Essentie:

Een relatiebeding voor de duur van drie jaar is gelet op de bijzonderheden van de branche niet onredelijk.

Samenvatting:

Het concurrentiebeding zoals dat tussen partijen is overeengekomen bevat enerzijds (de eerste volzin) een relatiebeding met een duur van drie jaar en anderzijds (tweede volzin) een zuiver concurrentiebeding beperkt tot het Westerkwartier met een duur van één jaar. Een redelijke uitleg van het relatiebeding impliceert dat het beding betrekking heeft op de ten tijde…

Verder lezen
Terug naar overzicht