JIN 2005/336, Kantonrechter Sittard-Geleen 17-05-2005, , 188712 EJ VERZ 05-569

Inhoudsindicatie

Ontbinding, Reorganisatie, Anciënniteitsbeginsel, Habe nichts-verweer

Samenvatting

Essentie:

Aan de werkgever komt vanuit zijn bedrijfsbelang de vrijheid toe om zijn organisatie zo optimaal mogelijk in te richten en zo nodig een andere structuur in de werkzaamheden aan te brengen, ook als dit betekent dat door samenvoeging functies vervallen en de resterende functies meerdere taken gaan omvatten, voor de vervulling waarvan een hoger opleidingsniveau en een bredere inzetbaarheid wordt verlangd. Ook komt aan de werkgever de vrijheid toe om ervoor te kiezen om die werknemers voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht