JIN 2005/457, Kantonrechter Heerenveen 10-11-2005, , 180566/CV EXPL 05-2028

Inhoudsindicatie

Weerlegging rechtsvermoeden, Omvang dienstbetrekking, Tijdelijke uitbreiding arbeidsomvang

Samenvatting

Essentie:

De kantonrechter stelt voorop dat het rechtsvermoeden van art. 7:610b BW niet slechts kan worden toegepast in gevallen waarin de precieze omvang van de arbeidsovereenkomst niet vaststaat, doch ook in gevallen waarin de feitelijke omvang van de arbeid zich structureel op een hoger niveau bevindt dan de overeengekomen arbeidsduur. In casu echter heeft de werkgever het rechtsvermoeden op goede gronden weerlegd.

Samenvatting:

Werkneemster heeft een contract voor 27 uur per week, maar heeft sinds…

Verder lezen
Terug naar overzicht