JIN 2006/139, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 24-02-2006, , 107951/KG ZA 06-38

Inhoudsindicatie

Relatiebeding, Concurrentiebeding, Wetsvoorstel concurrentiebeding, Onrechtmatige concurrentie

Samenvatting

Essentie:

Het relatiebeding moet worden aangemerkt als een concurrentiebeding ex art. 7:653 BW. De rechter acht geen termen aanwezig te anticiperen op het wetsvoorstel tot wijziging van art. 7:653 BW (Kamerstukken II 2001/02, 28 167, nrs. 1-2) ingevolge welk voorstel een relatiebeding niet valt onder de werking van art. 7:653 BW (lid 8), mede gelet op de uitgebreide kritiek op dit…

Verder lezen
Terug naar overzicht