JIN 2006/269, CRvB 30-03-2006, , 04/6132 AW

Inhoudsindicatie

Onderscheid naar arbeidsduur, Art. 125g lid 1 AW

Samenvatting

Essentie:

Tegemoetkoming in ziektekosten naar rato van de omvang van het dienstverband levert geen strijd op met art. 125g lid 1 AW.

Samenvatting:

De Centrale Raad van Beroep is van oordeel dat het verstrekken van een tegemoetkoming in de ziektekosten aan deeltijdwerkers naar rato van hun werktijd geen strijd oplevert met het discriminatieverbod van art. 125 lid 1 AW. Zoals blijkt uit de wetsgeschiedenis levert een verschil in behandeling naar arbeidsduur slechts een onderscheid in de…

Verder lezen
Terug naar overzicht