JIN 2006/314, Rechtbank Maastricht 19-05-2006, , AWB 03/451 BESLU

Inhoudsindicatie

Woningbouwcorporatie, Bouwen in het buitenland, Vrij kapitaalverkeer

Samenvatting

Essentie:

Het onvoorwaardelijk karakter van de in het bestreden besluit opgenomen beperkende maatregel op de vrijheid van het kapitaalverkeer moet in strijd worden geacht met art. 56 EG-Verdrag.

Samenvatting:

Eiseres, een woningbouwcorporatie die krachtens art. 70 Wonw is toegelaten als instelling werkzaam in het belang van de volkshuisvesting, heeft geld geleend aan haar Belgische dochteronderneming, die in de gemeente Luik een woningbouwproject heeft uitgevoerd met behulp van die geldlening. Eiseres heeft de Minister…

Verder lezen
Terug naar overzicht