JIN 2007/493, Kantonrechter Leeuwarden 01-10-2007, , 223627\VZ VERZ 07-338

Inhoudsindicatie

Bijzonder onderwijs, Disfunctioneren, Ontbinding

Samenvatting

Essentie:

Indien een werkgever van mening is dat een werknemer onvoldoende functioneert, dan dient hij zulks aan de werknemer in kwestie duidelijk te maken in één of meerdere – bij voorkeur schriftelijk vast te leggen – functioneringsgesprekken, waarbij de werkgever concreet aangeeft op welke punten het functioneren van de werknemer verbetering behoeft. Ook dient de werknemer in de gelegenheid te worden gesteld zijn eigen visie omtrent zijn functioneren te geven. Vervolgens dient de werknemer, daarbij ondersteund door zijn werkgever, gedurende…

Verder lezen
Terug naar overzicht