JIN 2007/517, Rechtbank Maastricht 29-08-2007, , 113069/HA ZA 06-801

Inhoudsindicatie

Stortingsplicht op aandelen, Volstorten van aandelen

Samenvatting

Essentie:

In casu is niet rechtsgeldig op de geplaatste aandelen gestort. De krachtens art. 2:178 lid 2 BW voorgeschreven kapitaalstorting heeft niet daadwerkelijk ter beschikking van de vennootschap gestaan.

Samenvatting:

De curator vordert onder meer een verklaring voor recht dat gedaagde niet heeft voldaan aan zijn verplichting tot volstorting van de aandelen van de door gedaagde opgerichte bv. Vooropgesteld wordt, dat voor een geldige storting op het bij oprichting geplaatste aandelenkapitaal als bedoel in art. 2…

Verder lezen
Terug naar overzicht