JIN 2007/56, Kantonrechter Leeuwarden 05-09-2006, , 181242\CV EXPL 05-5676

Inhoudsindicatie

Arbeidsovereenkomst, Partijbedoeling, Gezagsverhouding, Bewijslastverdeling

Samenvatting

Essentie:

Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst dient op grond van de rechtspraak (zie o.m. HR 14 november 1997, NJ 1998, 149) als uitgangspunt te gelden dat partijen die een overeenkomst sluiten die strekt tot het verrichten van werkzaamheden tegen betaling, deze overeenkomst op verschillende wijzen kunnen inrichten, en dat wat tussen hen heeft te gelden wordt bepaald door hetgeen hen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen…

Verder lezen
Terug naar overzicht