JIN 2008/105, Rechtbank Maastricht 04-01-2008, , 125398/OT RK 07-1851

Inhoudsindicatie

Ondertoezichtstelling, Machtiging uithuisplaatsing

Samenvatting

Essentie:

Indien de minderjarige en haar moeder het onmogelijk maken voor de hulpverlening nader onderzoek te doen naar de huidige persoonlijke omstandigheden van de minderjarige, terwijl uit alle beschikbare informatie een zeer zorgwekkend beeld volgt, staan de vereisten van art. 29B Wet op de jeugdzorg (Wjz) ter zake de door de Bureau Jeugdzorg te verstrekken verklaringen niet aan het verlenen van een machtiging in de weg.

Samenvatting:

De kinderrechter is van oordeel dat, gelet op alle verstrekte informatie, [naam…

Verder lezen
Terug naar overzicht