JIN 2008/188, Rechtbank Haarlem 22-02-2008, , 142570/KG ZA 08-30

Inhoudsindicatie

Stichtingenrecht, Uitleg statuten stichting, Doelomschrijving

Samenvatting

Essentie:

De voorzieningenrechter oordeelt dat het doel van onderhavige stichting beperkt is geformuleerd.

Samenvatting:

Het gaat in casu om de uitleg van de statuten van de Stichting Algemeen Muziekfonds (SAM). De voorzieningenrechter beslist dat in de statuten van SAM een beperkte doelomschrijving is geformuleerd. Beslist wordt dat de doelstelling van SAM onvoldoende grondslag biedt voor de opvatting van Muziekcentrum Zuid-Kennemerland (MZK) dat SAM geheel ten dienste staat van MZK en dat de financiële middelen van SAM…

Verder lezen
Terug naar overzicht