JIN 2008/337, Rechtbank Haarlem 12-03-2008, , 125399/HA ZA 06-817

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid, Onrechtmatige daad, Wetenschap van benadeling

Samenvatting

Essentie:

Afwijzing van de vordering tot aansprakelijkstelling van de ((in)directe) bestuurders voor de schade die het gevolg is van het feit dat de vennootschap haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen omdat niet is aangetoond dat de bestuurders wetenschap van benadeling hadden.

Samenvatting:

De bestuurder – of op de voet van art. 2:11 BW de feitelijk/indirect bestuurder – van een vennootschap is persoonlijk aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het…

Verder lezen
Terug naar overzicht