JIN 2008/413, Rechtbank Leeuwarden 14-05-2008, , 75731/HA ZA 06-311

Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid van bestuurders, Onrechtmatige daad, Voldoende ernstig persoonlijk verwijt

Samenvatting

Essentie:

De bestuurder is niet aansprakelijk gesteld op grond van onrechtmatige daad jegens de schuldeiser van de vennootschap omdat hem, mede gelet op zijn verplichting tot een behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in art. 2:9 BW, geen voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Samenvatting:

De kern van het geschil is of [x] een onrechtmatige daad jegens [a] heeft gepleegd door als bestuurder van de Tegelhandel [a] BV (hierna…

Verder lezen
Terug naar overzicht