JIN 2008/634, Kantonrechter Haarlem 16-09-2008, , 394053/VV EXPL 08-180

Inhoudsindicatie

Wet aanpassing arbeidsduur, Aanpassing na bevallingsverlof, Geen zwaarwegende bedrijfsbelangen werkgever, Vordering aanpassing arbeidsduur toegewezen gedurende een proeftijd van zes maanden

Samenvatting

Essentie:

Werkneemster vordert aanpassing van de arbeidsduur na terugkeer bevallingsverlof. Werkgever protesteert stellende dat zijn bedrijfscontinuïteit in gevaar komt wegens onvervangbaarheid werkneemster in vrij gekomen uren. Kantonrechter wijst het verzoek conform de Wet aanpassing arbeidsduur toe voor een proefperiode van zes maanden. Tijdens deze proefperiode kan worden onderzocht of de aanpassing daadwerkelijk tot problemen zal leiden.

Samenvatting:

Werkneemster is in dienst van Kloosterboer, …

Verder lezen
Terug naar overzicht